Intro
  Vochtproblemen
  Vochtbestrijding
  vochtweringswerken   - Patent !!

  *Opstijgend vocht in   muren behandelen

  *Vochtproblemen in   kelders
  *Geveldichting tegen   Slagregen
  *Condensatie   problemen
  *Schimmel- en
  zwambestrijding
  Over   Vochtweringswerken   Vervaet
  Onze Referenties
  Contacteer ons
BEL ONS GRATIS Nummer :

0800 92 933Activiteiten : 

 

:: Vochtige Kelders ::

• Vocht in kelders - een veelvoorkomend vochtprobleem


Als u een bestaande woning koopt, kunt u alleen maar hopen dat er geen vochtproblemen zijn in de kelder. Zijn die er wel, dan is het afwachten in hoeverre die uw wooncomfort verstoren. Als u de kelder gewoon gebruikt als bergruimte voor oude spullen en zaken, die niet onderhevig zijn aan vocht, mogen de muren er al eens vochtig bijstaan en is zelfs een heuse plas water nog geen ramp. Als u de kelder wilt inrichten als kantoor, hobbyruimte of stockeerplaats voor voedingswaren, moet de ruimte natuurlijk wel droog blijven. De functie van de kelder heeft dus mee een weerslag op de keuze (en kostprijs) van het waterdichtingssysteem. Bij bestaande gebouwen is het dikwijls niet meer mogelijk langs de buitenkant in te grijpen en moet u naar andere oplossingen grijpen.
Bij de keuze van het waterdichtingssysteem spelen verscheidene factoren een rol: de functie van de kelder, de bereikbaarheid, de materialen waarmee de keldermuren zijn opgetrokken, de samenstelling van de grond, de karakteristieken van het terrein, de afwerking van het terrein rond de constructie en natuurlijk het budget. Een waterdoorlatende zandgrond stelt andere eisen dan een leemachtige grond die weinig vocht doorlaat. Een bouwterrein dat afloopt naar het gebouw toe vergt een andere aanpak dan een vlak perceel. Bovendien mag u de afwerking van de grond rondom de ondergrondse constructie niet uit het oog verliezen. Zo kan het terrein rondom het huis met behulp van verhardingsmaterialen omgevormd zijn tot oprit, wandelstrook of parkeerruimte, wat voor een vrij ondoorlaatbaar oppervlak zorgt. Een compleet andere situatie doet zich voor als de strook niet verhard is of deel uitmaakt van de tuin en dus wel behoorlijk wat vocht kan doorlaten.• Binnenbekuiping in bestaande kelders


Bij nieuwbouw wordt de waterdichtheid meestal gegarandeerd door de combinatie van een buitenbekuiping en een draineringsysteem. Deze oplossing is natuurlijk niet mogelijk voor bestaande ondergrondse constructies. En zelfs als u de kans ziet om onderaan de keldermuren een draineersysteem te plaatsen, kan er nog altijd water via de vloer binnenkomen. Daarom kiest men voor het waterdicht maken van bestaande kelders meestal voor een bekuipingssysteem, waarbij de muren als bescherming een binnenbekuiping krijgen. Hoewel het resultaat relatief doeltreffend is als de bekuiping correct wordt uitgevoerd, blijft er altijd een beperkt risico op waterinfiltratie via voegen en vloer of via de vloer.
Bij binnenbekuipingssystemen maken we een onderscheid tussen soepele en stijve bekuipingen. Een voorbeeld van een soepel binnenbekuipingssysteem is de bekleding van binnenmuren en vloer met een waterdichte soepele folie, bijvoorbeeld een membraan op basis van polymeerbitumen. Deze bekleding wordt dan beschermd met metselwerk en een nieuwe vloer in bewapend beton. Deze massieve bescherming is nodig omdat de waterdichte bekleding op haar eentje niet bestand is tegen de druk van het water dat door de muren zou kunnen infiltreren. Bij waterinfiltratie zijn lekken in een soepele binnenbekuiping overigens moeilijk op te sporen.
Omdat de soepele binnenbekuiping een omslachtige en vrij dure oplossing is, gaat de voorkeur meestal uit naar een stijve binnenbekuiping. Bij dit systeem worden de binnenmuren bezet met een vochtwerend mortelpleisterwerk. De bekuiping die op die manier tot stand komt, moet uiteraard voldoende bestand zijn tegen de druk van het grondwater. De bepleistering moet worden aangebracht op een ondergrond die vrij is van vetten, olie en aankoekend vuil. Verwijderen van alle stof en wegwerken van scheuren en uitzwetingen. De bepleistering wordt ononderbroken uitgevoerd. Als aansluitingen onvermijdelijk zijn, gaan wij de verschillende lagen trapsgewijs stoppen om de aanzetten ongeveer 20 tot 30 cm te doen verspringen. Een nadeel van een stijve bekuiping is dat de constructie geen vervormingen mag ondergaan die scheurvorming kunnen veroorzaken. Scheuren kunnen voortvloeien uit uiteenlopende bewegingen van de fundering, krinpverschijnselen bij het betonneren, thermische uitzettingen tijdens de werken en andere. Dergelijke barsten zijn echter zeldzaam in een gebouw dat al jaren oud is. En als er zich toch nog een barstje zou voordoen in de bekuiping, kan u dit vrij makkelijk herstellen.


Wat kunnen wij doen om uw vochtproblemen in kelders op te lossen ?
- plaatsen van drainagebuizen.
- waterdicht bepleisteren aan de buitenkant.
- waterdicht bepleisteren binnenkant
- plaatsen drainagesysteem binnenkant.
- enz…
   
 AANNEMINGEN VERVAET BVBA - Durmakker 51 - 9940 Evergem    [Tel.] 09/236 16 18 - [GSM] 0475 53 38 73 - [Fax] 09/236 36 78
vochtbestrijding kelder woning vochtprobleem huis vochtwering gevel gebouw ontvochtiging condensatie problemen condensatieproblemen opstijgend grondvocht muren firma gevelbehandeling vochtige zwambestrijding waterdicht bepleisteren kelderdichting bestrijder bestrijdingsbedrijf vloer schimmelvorming behandeling zwammen schimmel bestrijden injecteren dryzone bestrijdings bedrijf